ร่วมงานกับเรา

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

รับสมัครด่วน

ตำแหน่งงาน

1/1 หน้า
ก่อนหน้า
ถัดไป

รับสมัครด่วน ตำแหน่ง ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประจำสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา

คุณสมบัติ    
1. เพศชาย/หญิง 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน/ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรักในงานบริการ
5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดีจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@kfsec.co.th 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@kfsec.co.th 
 

รับสมัครด่วนตำแหน่ง ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี สายบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ
    1. เพศชาย/หญิง 
    2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  สาขาการเงินและการธนาคารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี  3-5  ปี
    4. มีความละเอียด รอบคอบ อดทนและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
    5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และโปรแกรมทางด้านบัญชีได้ดี 
    6.หากสามารถลงนามเป็นผู้จัดทำบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเจตต์เจริญ  หวานดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 02 829 6999 ต่อ 1210 
E-Mail: Jettjaroen.hw@kfsec.co.th 

คุณโสภัคค์ บุญมานะ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02 829 6999 ต่อ 1211 
E-Mail: sopak.bo@kfsec.co.th