บริการออนไลน์

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม การเปิดบัญชีด่วน

      “เปิดบัญชีด่วน”   กับหลักทรัพย์ คิงฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
  • กรอกข้อมูลน้อยกว่า
  • ไม่ต้องส่งเอกสาร
  • ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven 
                          คู่มือละ วิธีการเปิดบัญชีด่วน